Prawo użytkowania wieczystego niewątpliwie stanowi relikt po poprzednim ustroju państwowym, którego ideologia zakładała kumulację gruntów…

Wyjaśnić najpierw należy, że darczyńcy przysługuje uprawnienie do odwołania darowizny w sytuacji, gdy obdarowana osoba…

Szacuje się, że w Polsce na rachunkach bankowych osób zmarłych znajduje się od 5 do…

Od wielu lat konsumenci (czyli osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) mogą strać się o…

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku nienależytego wykonania umowy przez biuro podróży, klient może dochodzić…

Wjeżdżając na płatny parking, płacąc za niego czy pobierając bilet, nikt nie zastanawia się jaką…

Nota prawna

Publikacje zawarte na niniejszym blogu mają wyłącznie charakter informacyjny, prezentujący poglądy i spostrzeżenia autorów poszczególnych wpisów. W szczególności treści te nie stanowią porady prawnej, ani nie powinny stanowić podstawy do podjęcia określonego działania, albowiem indywidualna sytuacja faktyczna może determinować odmienny wniosek aniżeli wniosek wynikający z treści wpisu.

W związku z powyższym, autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne decyzje Czytelników podjęte w oparciu o publikacje zawarte na blogu.